"रं गो त्स व"

Submitted by जिप्सी on 27 March, 2013 - 10:31

क्षमस्व....मायबोलीच्या नविन धोरणाचा आदर करत मी इथले सर्व प्रचि काढून टाकले आहेत.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्तच! फुले आणी मुले दोघेही निरागस आणी आनंद देणारे. मस्त थीम जिप्सी. तुम्ही पण आम्हाला घर बसल्या असा आनंद देता.

ओम्जी.. Happy
जिप्स्या तुला विश्वास बसणार नाही पण मी तुला निग वर मेसेज करणारच होते कि होळीनिमित्त तू काहीतरी नवीन दाखवशील अशी आशा आहे म्हणून..
हा विश्वास तू खरा करून दाखवलासच..
खूप सुंदर थीम.. मुलं आणी फुलं... कसं निवडणार या दोन्हीमधे.. ........... Happy

Pages