जन्मनोंद

Submitted by मेंढका on 6 March, 2013 - 01:26

एखाद्या व्यक्तीची जन्मनोंद त्या व्यक्तीच्या म्रुत्युनंतर करायची असल्यास होऊ शकते का?
क्रुपया ज्यांना माहिती असेल त्यांनी माहिती द्यावी

विषय: 
प्रांत/गाव: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users