सहल

Submitted by समीर चव्हाण on 23 February, 2013 - 02:02

संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

जसे साधले चालणे, चाललो मी
कधी ताणले मी, कधी वेदनांनी

कधी वाटते वेड लागेल आता
धरू पाहतो अर्थ मी अक्षरांनी

>>>>>>>>>>>>>हे दोन सर्वाधिक आवडले मतलाही आवडला

संपूर्ण गजल सुरेखच...

कधी वाटते वेड लागेल आता
धरू पाहतो अर्थ मी अक्षरांनी >>> हे विशेष आवडले...

कितीदा पुढे मार्ग दिसलाच नाही
कितीदा सहल छान घडली चुकांनी

कुठे चाललो शुध्द होती कुणाला
सफर आमची आखली अडथळ्यांनी

जसे साधले चालणे, चाललो मी
कधी ताणले मी, कधी वेदनांनी

<<<

व्वा

<<<कितीदा पुढे मार्ग दिसलाच नाही
कितीदा सहल छान घडली चुकांनी

जसे साधले चालणे, चाललो मी
कधी ताणले मी, कधी वेदनांनी>>>

हे फार आवडलं.