मृगजळ

Submitted by Vishal Kulkarni 005 on 4 February, 2013 - 11:08

मृगजळ.....

प्रेमाचे मृगजळ शोधतयं माझं जीवन
तहानलेल्या चातकाला जशी पावसाची वणवण..

एक वेगळंच आयुष्य घडविणारी
तरीही जीवनात सुखाचा आसमंत फुलविणारी...

जीवनावर निर्व्याज प्रेम करणारी
अखंड तेवणारी ज्योत प्रेमाची...

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान !
Happy

@ Madhuraji and Rajeevji...thanks for the words of appreciation:)

@ Umeshji...Vishal 2nd>> didn't get u??

@Bajiraoji...thanks for the "INFORMATION"..