कधी रे येशील तु ?

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

हा माझ्या लेकाचा सँटा

santa_0.jpg

सगळ्या बच्चेकंपनी ला अशीच घाई झालीये ना ?

येरे बाबा लवकर ये. आणि तुला नॉर्थ पोल च्या अड्रेस्स वर विशलिस्ट सेंड केली आहे. ती मिळाली ना ? मग लवकर गिफ्ट्स घेउन ये.