घर .......बदलून

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 15 December, 2012 - 12:36

आता ते घर
वाट पहिल्या विन
उघडे दार.

तसे पाहता
या रस्त्यावर नच
कुणी कुणाचे .

नुरले प्रेम
तरीही व्यवहार
असे शाबूत .

समोर येते
दोन वेळचे धड
रोज जेवण .

थोडे छप्पर
गॅलरीत त्या एक
जाड चादर .

ठरल्या वेळी
पण द्यावा लागतो
पैका मोजून .

जो तो आपुल्या
जगात हरवून
प्रेमावाचून .

होता बहाणा
ते खोटे खेचणे नि
सुटणे गाठी.

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कविता जरा पुन्हा नीट लिहली आहे .हायकू चा फॉर्म वापरला आहे .आधी चुकला होता. अर्थ अधिक स्पष्ट करायचाही प्रयत्न केला . सुचनांचे स्वागत आहे .