प्रवेशिका - २३ ( pulasti - चादर नाही, छप्पर डोक्यावर नाही...)

Submitted by kaaryashaaLaa on 6 October, 2008 - 22:45


चादर नाही, छप्पर डोक्यावर नाही
या रस्त्यांवर स्वप्नांचा वावर नाही

काल नफ्याने भिजले जे; या तोट्याचा -
शिंतोडाही त्यांच्या अंगावर नाही?

मंदी, युद्ध...तुम्हाला विषय चघळण्याचे
पोट तुम्हा लोकांचे हातावर नाही

रोजच पाणी देतो रोपांना, आता -
फार भरवसा या आभाळावर नाही!

सत्य हरवले छाया-पडछायांमध्ये
सूर्य कुणाचाही का माथ्यावर नाही?

खेळ सुरू ठेवा अवकाशप्रयोगांचे
माझी भाकर मंगळ-चंद्रावर नाही

कसली खोगिरभरती करता हो देवा
घट्ट कुणाची मांडच जगण्यावर नाही

फार अपेक्षा करणे मी सोडून दिले...
राग मलाही आता माझ्यावर नाही!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अभिनंदन पुलस्ति!!
_________________________
-A hand that erases past can create a new begining.

Pages