प्रवेशिका - २१ ( zaad - जुनेच रस्ते दिशा जुन्या... )

Submitted by kaaryashaaLaa on 6 October, 2008 - 22:38


जुनेच रस्ते दिशा जुन्या हा नवीन कुठला प्रवास नाही
उगीच वळणे हवीनकोशी अजून कुठलाच ध्यास नाही

खरेच का मी मनापासुनी करीत नव्हतो तुझी प्रतीक्षा?
तुला पाहता समोर, गेला कुडीस सोडून श्वास नाही!

कधीतरी मी मुळाक्षरांची जुनीच नक्षी गिरवत होतो
कधीतरी मग कळून चुकले तिथे विसावा मनास नाही

खरेच हाती नभ असते जर मध्येच नसते मृगजळ फसवे
असा दिलासा अता मनाच्या चुकूनही आसपास नाही

झुळूक कुठली असेल अंती पिकून गेल्यावरी गळाया ?
पिकून जाणे गळून पडणे कशात काहीच खास नाही?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सोडून श्वास असे हवे आहे का ते?
अवघड वृत्त सुरुवातीला छान आणि नंतर ठीकठाक सांभाळले आहे.
झुळूकचा उला मिसरा आणि मूळाक्षरांचा शेर स्पष्टपणे समजला नाही.
मृगजळाचा शेर छान..

माझे अवघड वृत्तासाठी ५ गुण.

गझल छान आहे...५ गुण

'उगीच वळणे...' हा शेर आणि विशेषतः हा मिसरा आवडला.
एकूणात गजल छान आहे.

माझ्या मते ५ गुण.
-सतीश

मला समजायला अवघड वाटली, सोपे शब्द असले तरी.
५ गुण
--------------------------------
जलो, मगर दीप जैसे!

सोडून श्वास असे हवे आहे का ते?
हं....४ गुण

माझे गुण ४

*********************
वयाबरोबर वाढत जावी तुझी नि माझी मैत्री
मनाबरोबर वयात यावी तुझी नि माझी मैत्री ||

मतला खासच, मुळाक्षराचा शेरही आवडला

छान छान! अवघड व्रुत्त छान निभावले आहे.

गुणः ७