गणपती बाप्पा मोरया!

Posted
7 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
7 वर्ष ago
Time to
read
<1’

रक्तगंधानुलिप्तांगम् रक्तपुष्पै: सुपूजितम्|

गणपती बाप्पा मोरया! विघ्नविनाशक मोरया!

सर्व मायबोलीकरांना गणेशोत्सवाच्या अनेकानेक शुभेच्छा Happy

शब्दखुणा: