सुंदर माझा बाप्पा! (उपक्रम) प्रवेशिका (मुदत संपल्यामुळे प्रवेशिका स्वीकारणे बंद करत आहोत)

Submitted by संयोजक on 17 September, 2012 - 00:48

या उपक्रमाचे नियम व प्रवेशिका कशा पाठवाव्यात हे पाहण्यासाठी या दुव्यावर जा.

'सुंदर माझा बाप्पा' ह्या मायबोली गणेशोत्सव २०१२ मधील उपक्रमासाठी आलेल्या प्रवेशिका येथे एकत्रित स्वरूपात पहावयास मिळतील.

१) सुंदर माझा बाप्पा! - तोषवी - सानिका
२) सुंदर माझा बाप्पा! - प्रजक्ता_शिरीन - शिरीन
३) सुंदर माझा बाप्पा! - गायत्री१३ - श्रिया
४) सुंदर माझा बाप्पा! - जयु - प्रांजल
५) सुंदर माझा बाप्पा! - मंजूडी - नीरजा
६) सुन्दर माझा बाप्पा तनुदि - तनु
७) सुंदर माझा बाप्पा! - सस्मित - कावेरी
८) सुंदर माझा बाप्पा! - मृनिश - अर्णव
९) सुंदर माझा बाप्पा! - डॅफोडिल्स - श्रेयान
१०) सुंदर माझा बाप्पा! - स्निग्धा - आर्या
११) सुंदर माझा बाप्पा! - साक्षी - वेद

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users