हरवलेलं बालपण शोधण्यासाठी....

Submitted by Saee_Sathe on 24 April, 2012 - 02:28

टि.व्ही., कॉम्प्युटरच्या या जगात
बाहेर खेळण्याची गरज आम्हाला भासत नाही
जरासा वेगळा शब्द सुद्धा
word-web शिवाय कळत नाही

भुक भागवायला सुद्धा आम्हाला
मोबाईलची गरज भासते
आई पुर्वी स्वतःच ओरडायची
हल्ली ती सुद्धा recording ऐकवते

बातमी पेपर मध्ये आली की
सहा महिन्यात तिच्यावर पिक्चर येतो
विषय कितीही गंभिर असला तरी
आम्हाला तो funny वाटतो

लहान लहान मुलंसुध्दा
आजकाल philosopher बनले
याचं मुख्य कारण
मुलांमधलं मुलपण हरवले

पकडा-पकडी, लपा-छपी
हे खेळ आता फक्त गोष्टीतच असतात
क्योंकी video games का जमाना है भाई
हे असले खेळ जाम old fashioned असतात

तरी आता आमच्यातले
सगळेच काही face book चे addict नसतात
साधी साधी मुलं पण
पुस्तक वाचण्यात expert असतात

कविता, पुस्तकं वाचण्यात देखील
वेगळीच मजा असते रे
तो सुद्धा एक खेळच आहे
only if you are able to play

आताच्या या जगात
आम्ही बालपणं विसरलोय
पण याची जाणिव आहे म्हणून
हरवलेलं बालपण शोधायला निघालोय

- मॄण्मयी शैलेंद्र

गुलमोहर: 

सई मस्तच केलीयेस कविता, विषय ही अगदी छान आहे. आवडली Happy
क्योंकी का video games जमाना है भाई>>> video games क जमाना है भाई एवढच बदल फक्त, ते वाचायला अडखळत थोड