मैत्र

Submitted by jyo_patil25 on 29 December, 2011 - 06:09

मैत्र जीवाचे जडले जेथे
गळाले अह्मचे नाते तेथे
मैत्र जीवाचे फुलले जेथे
संपली तुझी माझी दरी तेथे
मैत्र जीवाचे वसले जेथे
अंतरीचे सूर जुळले तेथे
मैत्र जीवाचे भावले जेथे
मिटे तू तू मै मै ची रेषा तेथे
मैत्र जीवाचे जाणले जेथे
ओढ जीवीची लागतसे तेथे
मैत्र जीवाचे नांदते जेथे
स्वर्ग सुखाचा सडा पडे तेथे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: