रंगीत पेन्सिल्स -पक्षी - व्हर्मिलियन फ्लायकॅचर

Submitted by वर्षा on 26 December, 2011 - 12:11

26122011 Vermillion flycatcher_reduced 90k.jpg

व्हर्मिलियन फ्लायकॅचर

माध्यमः Prismacolor रंगीत पेन्सिल्स

याआधीची चित्रे:
रंगीत पेन्सिल्स - रॉबिनः http://www.maayboli.com/node/30934
रंगीत पेन्सिल्स - घोडा: http://www.maayboli.com/node/28145
सफरचंदः ग्रॅफाईट व रंगीत पेन्सिल्सः http://www.maayboli.com/node/26557
पक्षी व डिझाईन - रंगीत पेन्सिल्सः http://www.maayboli.com/node/25491

गुलमोहर: 

वा.!

वर्षा, मस्तच आहेत चित्रं. माझ्याकडे 'ते' पुस्तक आहे. आता खरे सफरचंद समोर ठेउन चित्र काढा , अगदी खरंखुरं येइल Happy

छान

Superb !

सही....:)

Pages