हस्तकला: मॅक्रमच्या वस्तू - ३

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

मल्टिपर्पझ होल्डरः चार्जिंग सुरू असताना मोबाईल ठेवता येतो. कागदपत्र तसेच इतर काही ठेवण्यासाठी.

mulitiPHolder.jpgmulitiPHolder_2.jpgmulitiPHolder_1.jpg

मॅगझिन/ पेपर होल्डर

paperholder.jpgpaperholder_1.jpg

पॉट होल्डरः कुंड्यांसाठी

potHolder.jpgpotHolder_1.jpgpaperholder_2.jpg

डबल परडी शिंकले:

doubleParadi.jpg

आरसा:

arasa_2.jpg

गणपती: हा गणपती अपुर्ण आहे. डोळे लावायचे बाकी आहेत तसेच सोंड सजवायची बाकी आहे.
पाच पाकळ्याच्या फुलातून बाहेर येणारा गणपती करायचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. त्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. जी पाकळी सोंडेमागे आहे ती वरती असयला हवीय..
सगळ्या पाकळ्या उसवून पुन्हा विणायच्यात.

Ganesha.jpg

पर्स, शबनम, परडी शिंकले, झूला: हस्तकला: मॅक्रमच्या वस्तू - १

टेलिफोन मॅट, की होल्डर, आरसा, आकाशकंदील, नॅपकीन होल्डर, जार होल्डरः हस्तकला: मॅक्रमच्या वस्तू - २

संपुर्ण

विषय: 

वॉव! Happy मस्तच! (काश, मुझेभी ऐसे बनानेको आता....)
एक विनन्ती करु का?
याच्या ज्या गाठी असतात ना, त्यान्चे भिन्नरन्गी दोर वापरुन स्टेप बाय स्टेप फोटो काढून अशाच एखाद्या धाग्यावर दिलेत तर फारच उपयोगी ठरेल Happy बघा, शक्य असेल, सवड मिळेल तेव्हा हे जरुर करा.

जागू, मी_चिऊ, शोमु, वत्सला, लिंबुटिंबू, धन्यवाद!
याच्या ज्या गाठी असतात ना, त्यान्चे भिन्नरन्गी दोर वापरुन स्टेप बाय स्टेप फोटो काढून अशाच एखाद्या धाग्यावर दिलेत तर फारच उपयोगी ठरेल>>> नक्की प्रयत्न करेन मी.