ह्स्तकला

दोरापासुन बनविलेला आकाश कंदिल

Submitted by NANDALE ART on 17 November, 2012 - 07:32

साहित्य -फुगा,दोरा,फेविह्कोल,जिलेटीन पेपर ईत्यादि
क्रुती-आधी फुगा फुगवुन घ्या नंतर त्याला दोरा गुंडाळा दोरा असा गुंडाळा की फुगा दिसणार नाहि नंतर त्यावर
रंगीत जिलेटीन पेपर चिकटवा जिलेटीन पेपर चिकटव्ल्या नंतर पुन्हा दोरा गुंडाळा दोरा असा गुंडाळा की जिलेटीन पेपर दिसणार नाहि. नंतर फुगा वाळु द्या. वाळ्ल्यानंतर आतिल फुगा सुईने फोडा फुगा फोडल्यानंतर
वरच्या बाजुने लाईट लावन्याकरिता कटर ने कापा व आत१०० व्ह्याट्चा बल्प लावा. मग पहा कसा चमकतो
आकाश कंदिल.. तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा

विषय: 
शब्दखुणा: 

हस्तकला: मॅक्रमच्या वस्तू - ३

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

मल्टिपर्पझ होल्डरः चार्जिंग सुरू असताना मोबाईल ठेवता येतो. कागदपत्र तसेच इतर काही ठेवण्यासाठी.

mulitiPHolder.jpgmulitiPHolder_2.jpgmulitiPHolder_1.jpg

मॅगझिन/ पेपर होल्डर

paperholder.jpgpaperholder_1.jpg

विषय: 
Subscribe to RSS - ह्स्तकला