खग ही जाने खग की भाषा - भाग १ (अमेरीका)

Submitted by कांदापोहे on 28 June, 2011 - 21:49

प्रकाशचित्र १

प्रकाशचित्र 2

प्रकाशचित्र 3

प्रकाशचित्र 4

प्रकाशचित्र 6

प्रकाशचित्र 7

प्रकाशचित्र 8

प्रकाशचित्र 9

प्रकाशचित्र 10

प्रकाशचित्र 11

प्रकाशचित्र 5 हा फोटो जरा चुकीच्या ठिकाणी पडलाय ना? Happy खग मे ठग. (लाजोकडुन साभार)

गुलमोहर: 

प्रचि ७ आवडला.
प्रचि २ पूर्ण आला असता तर अजुन छान दिसला असता. Happy

प्रचि ९ मधील बदकांची शास्त्रीय नावं माहित आहेत का?>>>>बित्तु, तेच विचारणार होतो. Happy

..

Pages