मजकूर (तरही गझल)

Submitted by आनंदयात्री on 16 May, 2011 - 01:34

विसरणेही तुझ्या लक्षात नाही
मना, सुटका तुझी इतक्यात नाही

तुझा मजकूर तर केव्हाच कळला
भलेही तो तुझ्या पत्रात नाही

जवळ येणे तुला जमलेच केव्हा?
विलगणे अन् तुझ्या हातात नाही

नको ती ओढ स्वप्नांची जराही
खरे आयुष्य हे स्वप्नात नाही

मना, तू चल, पुकारे चांदणे बघ!
तुझे कोणीच या गावात नाही

तुझीही वेगळी आहे कहाणी
हवे जे तुज, तुझ्या नशिबात नाही

तुम्ही जो पाहता तो मोकळा मी
खरा मी कैद! - पण माझ्यात नाही

- नचिकेत जोशी

गुलमोहर: 

तुझा मजकूर तर केव्हाच कळला
भलेही तो तुझ्या पत्रात नाही

जवळ येणे तुला जमलेच केव्हा?
विलगणे अन् तुझ्या हातात नाही

- शेर खूप आवडले. दोन्ही शेरांचा मूडही मस्तच आणि समान! अभिनंदन!

तुम्ही जो पाहता तो मोकळा मी
खरा मी कैद! - पण माझ्यात नाही

- हासिले गझल! (पण माझ्यात नाही - अप्रतिम)

नको ती ओढ स्वप्नांची जराही
खरे आयुष्य हे स्वप्नात नाही
>> व्वाह! नचिकेत हा शेर खुपच भावला.

तुम्ही जो पाहता तो मोकळा मी
खरा मी कैद! - पण माझ्यात नाही

क्या बात है नचिकेतजी वाह...

गुरुवर्य अप्रतिम १० पद्कांच्या पलीकडील.

तुम्ही जो पाहता तो मोकळा मी
खरा मी कैद! - पण माझ्यात नाही...............फट्टे जमलय.

बेफिकीर, चातक, विशाल, कविता, मुक्ता, शाम, समीर, दगडा, शिष्योत्तमा बाजीरावा, चेतना, स्वातीताई, गिरीश, विद्यानंद, दक्षिणा - मनःपूर्वक धन्यवाद! Happy

बेफिकीर, विलगणे अन् हेच आवडलं!

क्रांतिताई - दोनदा आभार! Proud

विसरणेही तुझ्या लक्षात नाही
मना, सुटका तुझी इतक्यात नाही

तुझा मजकूर तर केव्हाच कळला
भलेही तो तुझ्या पत्रात नाही

क्या बात... क्या बात ...क्या बात...

तुझा मजकूर तर केव्हाच कळला
भलेही तो तुझ्या पत्रात नाही

जवळ येणे तुला जमलेच केव्हा?
विलगणे अन् तुझ्या हातात नाही >>> मस्त

पण शेवट्चा फारच सुरेख...

मस्त प्रवाही गझल

Pages