' मराठी भाषा दिना ' निमित्त-

Submitted by विदेश on 26 February, 2011 - 22:34

मराठीच वाचू मराठीत बोलू -
मराठी लिहूनी आनंदात डोलू !

मराठी मराठी जी माझीच माय -
कशी विसरू सांगा दुधावरची साय !

परीसामुळे होई लोखंड सोने -
मराठी असे जीवनी साज-लेणे !

उतू नका आणि मातू नका हो -
मराठी वसा तुम्ही टाकू नका हो !

मी मातृभाषाभिमानी रहावे -
जगाने शहाणे मराठीत व्हावे !

मिरवणार झेंडा मराठी सदा मी
फडकणार उंचावरी तोच नेहमी !!

गुलमोहर: 

विदेशां -
मराठी मराठी जी माझीच माय -
कशी विसरू सांगा दुधावरची साय !

परीसामुळे होई लोखंड सोने -
मराठी असे जीवनी साज-लेणे !

आवडले.छान!!