मौन

Submitted by भूत on 26 November, 2010 - 02:35

आताशा फक्त हे मौन माझे वाटते |
माणसांच्या गर्दीतही एकटेसे वाटते ||

ती भेटते चोरुनि आजही चाफ्यातळी|
पण कळेना ती आता का अबोली माळते ||

शब्द सारे संपलेले एकांत हा चोहीकडे
प्रश्ण जे नजरेत, ती त्याक्षणीही टाळते ||

जो स्वर्ग होता एककाळी अन आता अस्वस्थता
" ती चुंबने " मी मागता, पाणी डोळा दाटते ||

विसरुन सारे , मांडतो मैफीली मी एकटा
आणि सच्चा मित्रापरी दु:ख मजला गाठते ||

मी तयाला मागतो मुक्तता ह्या सार्‍यातुनी |
मौन देतो तो इतुके , झोळी माझी फाटते ||

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

.

४, ६ वे कळले नाही प्रसाद..
बाकी कडवी आवडली.
Happy
आणि काकाक नाहीए. (प्रश्ण - प्रश्न..एककाळी- एकेकाळी.)

शब्दसारे मध्ये २ वेगवेगळे शब्द असल्याकारणाने मध्ये स्पेस हवी आहे.

भावासाकट कविता आवडली Happy

काकाक मधून हलविणे अपेक्षित आहे Happy

आताशा फक्त हे मौन माझे वाटते |
माणसांच्या गर्दीतही एकटेसे वाटते ||

जबरदस्त आहे तुमची कविता. असेच लिहा.

छान

अरे ए इब्लिस माणसा...
काकाक मध्ये इतकी सुंदर कविता?
आधी हलव इथून.

शेवटच्या दोन ओळी म्हणजे खूपच भन्नाट आहेत!!

-चैतन्य