पोह्यांची चटणी

Submitted by योडी on 25 March, 2010 - 23:59
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
लागणारे जिन्नस: 

पोहे १ वाटी
सुकं खोबरं १ वाटी
२ सुक्या मिरच्या
मीठ चवीनुसार

क्रमवार पाककृती: 

पोहे आणि सुकं खोबरं वेगवेगळं ५ मिनीटं भाजुन घ्यावं.
थंड झालं की दोन्ही एकत्र, सोबत २ सुक्या मिरच्या आणि चवीपुरतं मीठ घालुन मिक्सरला लावावं.
अगदी बारीक पण नाही आणि जाडही नाही इतपत बारीक करावं.
एकदम सुकी होते ही चटणी.

वाढणी/प्रमाण: 
वरील प्रमाणाने जवळपास ३-४ दिवस पुरेल इतकी होते, पण झाल्यावर कोण किती खातंय ह्यावर अवलंबुन.
माहितीचा स्रोत: 
आई.
पाककृती प्रकार: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

यत थोडी लसुण टाकली तर??????
>>
थोडी ओलसर होईल चटणी. आईने तरी टाकली नाहीय.

किंवा जिरं पण चालेल ... ट्रेक ला न्यायला चांगली आहे, रश्यात पाणी जास्त झाले [ओतले] तर घट्ट्पणा येण्या साठी घालता येईल. Happy

पोहे भाजुन घेउ शकतो कि॑वा कडक उन्हात वाळवुन घेउ शकतो.
चटणीत दही टाकले तर, चटणीला ओलसर पणा येइल आणि चव पण छान लागेल.

>>>पोहे कोणतेही घे. तसेही मिक्सरलाच लावायचेत.
हे पहा मी गुळवणी बोलतोय.. पोहे मिक्सरलाच लावायचेत तर तुम्ही कोणता गोंद वापरता? फेव्हिकॉल चालेल का? Proud

तुम्ही कोणता गोंद वापरता? फेव्हिकॉल चालेल का? >>>> मिक्सरला आतून चिकटवणार की बाहेरुन हे नाही विचारलेस शँकी? त्या प्रमाणेच adhesive वापरावे लागेल ना?

आता ह्यापुढे योगे चटणीची रेसिपी लिहिताना फक्त कशाची चटणी ते लिही. त्यात काय टाकायचे ते बाकिचे सांगतील वरच्याप्रमाणे.