कायापालट स्पर्धा "कविता" प्रवेशिका ५ : ओझ्याचा बैल - kavita.navare

Submitted by संयोजक on 27 August, 2009 - 20:34

प्रवेशिका क्र. ५ : ओझ्याचा बैल

मूळ कविता : कविता

नकाराच्या भीतीन मी न लिहीलेल प्रेमपत्र
रोझ डेला माझ्या हातून गळून गेलेला गुलाब
आमंत्रण येऊनही चुकवलेल तुझं लग्न
हे सारच आयुष्याच्या वळणावर
जेव्हा पुन्हा सामोरं येईल
तेव्हा ओझ्याच्या बैलासारखा;
वाकलेला नवरा मला दिसेल आणि त्या प्रसंगीही
मी वाचू शकेन थेट त्याच्या डोळ्यात
"साल्या, तू सुटलास नी मी झालो
फक्त ओझ्याचा बैल"

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users