श्वासनि:श्वास मातीचे

श्वासनि:श्वास मातीचे

Submitted by भारती.. on 9 June, 2012 - 07:07

श्वासनि:श्वास मातीचे

http://www.youtube.com/watch?v=jWxFqS-H_l4&feature=plcp

अंगणात निरुद्देश पाय लांबवून बसण्यात किती सुख असतं.

अंगणावरच्या आकाशाचे रंग सतत बदलत असतात.ऋतुप्रमाणे.प्रहराप्रमाणे.आपल्यालाच बहुधा वेळ नसतो.सकाळीच अंगण ओलांडून जाणे आणि अंधारताना परत येणे एवढेच अवतारकार्य असते आपले.

पण एक दिवस असाही उजाडतो की कुठेही जाण्याचे कसलेच प्रयोजन नसते आपल्याकडे.कुठलीच पळवाट अंगणापासून आपल्याला दूर बोलावत नाही.

अंगणात निरुद्देश पाय लांबवून बसण्यात किती सुख असतं.

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - श्वासनि:श्वास मातीचे