ना समुद्रपक्षी आले -एक एकांतगीत

ना समुद्रपक्षी आले -एक एकांतगीत

Submitted by भारती.. on 3 June, 2012 - 13:27

ना समुद्रपक्षी आले -एक एकांतगीत
http://www.youtube.com/watch?v=2sr52KOfh6k

कलावन्ताला स्वतःच्या अंतर्यामाचा शोध कलेतूनच घेण्याची एक असोशी असते.जाणिवेच्या स्तरावर न मिळणारी उत्तरे मग नेणिवेच्या डोहातून हाताशी येतात/आल्यासारखी वाटतात.

उंचावरच्या घराच्या बाल्कनीतून दिसणारा एक समुद्राचा तुकडा.वर विशाल आकाश ,खडकाळ किनारा ,रस्त्यांच्या डांबरी रेषा पलिकडच्या बाजूला.शहर आपल्याच तंद्रीमध्ये रहदारीचे गाणे गातेय. दिवसाची गत ही अशी.ओसाडलेली.उदासलेली.समुद्र भरवस्तीशेजारीच उपे़क्षित. इतका मोठा,इतका गहन,इतका वेगळा ,कदाचित म्हणूनच इतका उपेक्षित.

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - ना समुद्रपक्षी आले -एक एकांतगीत