beadwork

Beadwork

Submitted by cyogita on 13 May, 2012 - 07:17

याचा उपयोग रांगोळीच्याएवजी करतात. ताटाभोवती पण ठेवू शकता.
Design No. 5

design-5-150rs.jpg

Design No. 9

design-9-35rs.jpg

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - beadwork