beadwork-- १

Submitted by cyogita on 13 May, 2012 - 07:28

तोरण--१

design-1-500rs.jpg

तोरण--२

design-2.jpg

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

सुरेख !!

छान आहेत. फोटो अजूनही मोठे करता येतील, तसेच शीर्षकातच कलाप्रकार लिहिल्यास, पुढे संदर्भासाठी
उपयोग होईल.