मेसोअमेरिका

मेसोअमेरिका (3) - झापोतेक (The People)

Submitted by हेमांगीके on 17 May, 2012 - 12:52

मेसोअमेरिका (२) - ओल्मेक (Mother Culture)

१६ व्या शतकात स्पॅनिशांनी, आपण जिंकलेल्या मेसोअमेरिकन वसाहतीतल्या लोकांची माहिती गोळा करून दस्ताऐवज बनवायला सुरवात केली. त्यासाठी त्यांनी काही आस्तेक जमातींशी संपर्क साधला. या जमाती स्वत:ला “Tzapotecatl “ असं म्हणत. Tzapotecatl चा अर्थ "People of the place of Sapote". (झापोतेकांचा असा समाज होता ही त्यांचे पूर्वज सापोतेच्या(१) झाडावरून आले.) स्पॅनिशांना तो शब्द काहीसा “Zapotea “ असा वाटला आणि त्यांनी या जमातींना Zapotec असं संबोधलं .

गुलमोहर: 

मेसोअमेरिका (२) - ओल्मेक (Mother Culture)

Submitted by हेमांगीके on 14 May, 2012 - 06:59

मेसोअमेरिका (१) – एक दृष्टिक्षेप

तज्ज्ञांच्या मते, मेसोअमेरिकन प्रांतातील पहीली वसाहत ही बहुदा सैबेरीयापासून स्थलांतरित झालेले भटके लोक. त्यांच्या स्थलांतराचा निश्चित कालावधी जरी माहीत नसला तरी Tlapacoya (North-East Mexico city) येथे सापडलेल्या काही हाडांच्या रेडीयोकार्बन डेटिंगने सिद्ध झाले आहे की आस्तेक वस्ती ज्या भागात होती त्या भागाच्या आसपास सुमारे ख्रि.पू. २१००० वर्षे वस्ती असावी. याच मनुष्यवस्तीमधील काही प्रगत पिढ्यांना “ओल्मेक” असे नाव देण्यात आले.

गुलमोहर: 

मेसोअमेरिका (१) – एक दृष्टिक्षेप

Submitted by हेमांगीके on 11 May, 2012 - 00:55

मी इतिहासतज्ज्ञ नाही. इतिहास हा माझ्या अभ्यासाचा विषय ही नाही. परंतु इतिहासाची प्रचंड आवड आणि बरीचशी उत्सुकता यातून जे वाचन घडते त्यातील काही माहिती तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. या लेखात काही त्रूटी आढळल्यास नजरेस आणून देणे. हा लेख कुठल्याही एका मेसोअमेरीकन समाजाची विस्तृत माहिती नसून मेसोअमेरिकन जगाची छोटिशी तोंडओळख आहे.

-------o-x-o-------
विषय: 
Subscribe to RSS - मेसोअमेरिका