२०१२ महिला दिन

'लिंगनिरपेक्ष मैत्री-ओळख' परिसंवाद विशेषांक - घोषणा १

Submitted by संयोजक_संयुक्ता on 27 January, 2012 - 00:42

नमस्कार मंडळी,

स्वतःकडे स्त्री वा पुरूष असूनही लिंगनिरपेक्ष पाहता येते का? ते शक्य असते का?
असेच समोरच्याकडे पाहता येते का?
अशी मैत्री असू शकते का?
या सगळ्याचा स्त्रीवादाशी संबंध येऊ शकतो का? या परस्परविरोधी गोष्टी तर होत नाहीत?
वेगवेगळ्या व्यवसायासंदर्भाने लिंगनिरपेक्ष अस्तित्व आणि मैत्री या दोन्हीचे वेगवेगळे पैलू असू शकतात का? असतील तर कसे?
हे मुद्दे तर आहेतच आणि या प्रश्नांमधे नसलेलेही अनेक मुद्दे तुमच्या मनात असू शकतातच.
या सगळ्याला घेऊन आपण एक 'लिंगनिरपेक्ष मैत्री-अस्तित्व' या विषयाकडे विविध अंगांनी बघायचा प्रयत्न करूया.

विषय: 

२०१२ महिला दिन उपक्रम : घोषणा

Submitted by संयोजक_संयुक्ता on 18 January, 2012 - 11:46

नमस्कार मंडळी,
दरवर्षी महिला दिनाच्या निमित्ताने संयुक्तातर्फे काही उपक्रम राबवले जातात. यावर्षी संयुक्ताने एका महत्वाच्या विषयाला धरून परिसंवाद करायचे ठरवले आहे.

आज जगात वावरताना कामाच्या ठिकाणी, शिक्षणाच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्त्री-पुरूषांशी आपला संपर्क येतो. या सगळ्यांशी वागताना समोरची व्यक्ती स्त्री की पुरूष आहे यावर आपल्या बर्‍याच प्रतिक्रिया अवलंबून असतात. हेच मैत्रीतही होते. पण कधी कधी असं होतं की समोरची व्यक्ती आणि आपण स्वतःही स्त्री वा पुरूष आहोत हा केवळ एक तपशील असतो. कामाच्या संदर्भाने, मैत्रीच्या संदर्भाने हा तपशील बिनमहत्वाचा होतो. कधीकधी होतही नाही.

विषय: 
Subscribe to RSS - २०१२ महिला दिन