ओळख परेड

ववि २००९: सांस्कृतिक कार्यक्रम पोस्ट क्र - २ : ओळख परेड

Submitted by ववि_संयोजक on 3 July, 2009 - 01:02

'प्राची' त 'ची' 'गच्ची' त 'ची'
ओळख करुन द्यायला लागते का?
'वविसंयोजकां''ची'

आलं का लक्षात?? नाही?? मग हे घ्या...

मजेमजेच्या खेळांची दरवर्षी,
तुम्हाला द्यायला प्रचिती..
मी करते काम
मी 'वविसांस्कृतिक समिती'..

विषय: 
Subscribe to RSS - ओळख परेड