सिंगापूर आणि मलेशिया

माझी परदेशवारी

Submitted by प्रदीप वैद्य . on 5 January, 2012 - 13:02

II श्री II
माझी परदेशवारी
प्रत्येक माणसाच्या मनात एकदा तरी परदेशवारी व्हावी असा विचार येत असतो. जरी पुर्वीच्या काळापेक्षा आता परदेशी जाण सोपं झाले आहे ,तरीही अजूनही बहुसंख्य लोकांच्या आवाक्याबाहेरचं आहे.

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - सिंगापूर आणि मलेशिया