ऊर्जेचे अंतरंग-२१: प्रारण संवेदक उपकरणे

ऊर्जेचे अंतरंग-२१: प्रारण संवेदक उपकरणे

Submitted by नरेंद्र गोळे on 23 December, 2011 - 23:42

प्रारण संवेदक उपकरणे१ मुख्यतः दोन प्रकारची असतात.

१. दर-मापक उपकरणे आणि
२. व्यक्तिगत मात्रा-मापक उपकरणे.

Subscribe to RSS - ऊर्जेचे अंतरंग-२१: प्रारण संवेदक उपकरणे