सेलफोन

माकडाच्या हातात मोबाईल

Submitted by मंदार-जोशी on 15 January, 2012 - 03:34

सर्वसाधारणपणे आपल्या देशात आधी वस्तू येते, मग त्या वस्तूच्या संदर्भातले कायदे आणि सगळ्यात शेवटी येते ती वस्तू कशी वापरायची याची अक्कल. भ्रमणध्वनी उर्फ मोबाईल हा गाडी चालवताना वापरू नये ही अक्कल आजही अनेकांना नाहीच. उलट तसे न करण्याविषयी सुचवताच आपलीच अक्कल काढली जाते.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - सेलफोन