बिरयाणी

अंडंबिर्यानी

Submitted by मृण्मयी on 28 November, 2012 - 17:05
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - बिरयाणी