समटाईम्स इन एप्रिल

समटाईम्स इन एप्रिल - चित्रपट

Submitted by दिनेश. on 19 October, 2011 - 07:36

शहरात वांशिक दंगली उसळल्या आहेत. त्यातल्या त्यात मुलींच्या शाळेत ते लोक येणार नाहीत अशी आशा
असल्याने काहि पालक मुलींना शाळेतच थांबायला सांगतात. पण ते शाळेतही येतात, शस्त्रे परजत, दरवाज्याबाहेर त्यांचा नाच सुरु होतो. शाळेतली भेदरलेली शिक्षिका सगळ्या मुलींना एका खोलीत एकत्र करते. चर्चचा फ़ादर तिला सांगतो, त्यांना जे हवेय ते कर. पण ती ऐकत नाही.

ती मुलींना समजावते, ते तूमच्याकडे आयडेंटींटी कार्ड मागतील. मग दोन गट केले जातील. थोडावेळ शांतता, मग दोन चार मुली पुढे येतात आणि म्हणतात, मी पुढे व्हायला तयार आहेत, मग सगळ्याजणी म्हणतात, आपण सगळ्या बहिणी आहोत, जे काय व्हायचे ते सगळ्यांचेच होईल.

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - समटाईम्स इन एप्रिल