() कृष्ण आठवा हॅरी पॉटर व्हॉल्डेमॉर्ट

() अकेला

Posted
7 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
7 वर्ष ago

() अकेला

() आणि आठवा कृष्ण
(), आठवा कृष्ण
करा त्याचा धावा
न ऐकता काही घातला त्याने घाव(ा)
होता कृष्ण उजवा
साधु दिला नाही त्याने डाव।
केला त्याने स्(h्)ले(ष) ()ला
() आठवा

प्रकार: 
Subscribe to RSS - () कृष्ण आठवा  हॅरी पॉटर व्हॉल्डेमॉर्ट