रेखाटने

iPad वर केलेली काही रेखाटने.

Submitted by शाली on 24 May, 2018 - 22:16

घरी गणपती असताना अचानक विज गेली. तेंव्हा समईच्या सोनेरी ऊजेडात दिसलेले हे श्रींचे गोड रुप. रेखाटन मात्र ब्लॅक ॲन्ड व्हाईट केले असल्यामुळे तो अप्रतिम सोनेरी रंग काही पकडता आला नाही चित्रात.

Ganesh.jpg

एक दुपार फारच कंटाळवाणी होती. काही करायला नव्हते. समोर टिव्हीवर काही विचित्र कार्टून्स सुरु होते. त्यातली एक कॅरेक्टर iPad वर रेखाटले.

Cartoon.jpg

शब्दखुणा: 

पहिले चित्र

Submitted by Shilpa१ on 29 March, 2018 - 10:38

इथे स्केच पोस्ट करण्याचा पहिलाच प्रयत्न , बघूया सफल होतो कि नाही ते . दिसल्यास, आवडल्यास नक्की सांगा .

a kid.JPG (71.54 KB)

a kid.JPGa kid.JPG

Subscribe to RSS - रेखाटने