ढोकळा

पांढरा ढोकळा.

Submitted by आरती on 17 April, 2015 - 12:35
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

झटपट ढोकळा : फक्त बेसनाचा .

Submitted by स्वस्ति on 12 January, 2012 - 03:28
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

झटपट ढोकळा

Submitted by मृण्मयी on 24 April, 2009 - 12:38
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - ढोकळा