कोकण-घर

कोकण

Submitted by भाऊ नमसकर on 4 January, 2011 - 11:16

अजून "फोटोशॉप" आत्मसात करणं जमत नाहिय; पण "डिजीटल आर्ट" या नवीन सदरात आपलंही कांहीतरी रुजूं असावं, या बालीश हट्टापायीं एमएस ऑफीसच्या "पेंट"मध्ये केलेलं कोकणातील एका टिपीकल घराचं हे चित्र. चित्रांसाठी "पेंट" फार प्राथमिक सुविधा आहे व त्यात माझं मर्यादित कसब. तेंव्हा फार चोखंदळपणे हे जोखू नये, हे नम्र आवाहन.

kokan.JPG

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - कोकण-घर