थिबा पॅलेस

रत्ननगरी "रत्नागिरी" – (६) थिबा पॅलेस, पावस, भाट्ये समुद्रकिनारा

Submitted by जिप्सी on 26 December, 2010 - 23:39

=================================================
=================================================
रत्नागिरीच्या आजच्या भटकंतीत आपण भेट देणार आहोत थिबा पॅलेस (थिबा राजाचा राजवाडा), पावस आणि भाट्येच्या समुद्रकिनार्‍याला.
=================================================
थिबा पॅलेस (थिबा राजाचा राजवाडा)
प्रचि १

प्रचि २

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - थिबा पॅलेस