मोबाईलच्या गावात

मोबाईलच्या गावात

Submitted by बिपिनसांगळे on 4 February, 2024 - 08:25

मोबाईलच्या गावात
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

फाईव्ह जी मोबाईल खेळत होता. तो गेम खेळण्यात एक्सपर्ट होता. त्याची बोटं पटापट चालायची . पण ते खेळताना . लिहिताना नाही . तो पुढच्या-पुढच्या लेव्हलला चालला होता. त्या गेममध्ये राक्षस होता. अक्राळविक्राळ प्राणी होते. आणि मधूनच आग ओकणारे सर्पही !

विषय: 
Subscribe to RSS - मोबाईलच्या गावात