संकेत (कथा)

संकेत (कथा)

Submitted by sobati on 23 January, 2023 - 04:35

II श्री II

संकेत

पुर्वाने पुन्हा आपल्या आवडत्या लेखकाचं पुस्तक डोळ्यासमोर धरलं, त्यातल्या लेखात ती गुंगून गेली होती. त्यातलं एक वाक्य... “खरंच असे संकेत आपल्याला मिळतच असतील, पण रोजच्या धकाधकीत ते आपल्याला कळत नसतील हेच खरं, एखादी ज्योत, एखादा प्रकाश आपलं अस्तित्व भासवून देत आपल्या आजुबाजुला वावरतो पण... “

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - संकेत (कथा)