श्रेयस त़ळपदे

कौन प्रवीण तांबे? - एका वेड्या स्वप्नाची कहाणी

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 1 April, 2022 - 19:31

आज रात्री जेवून झाल्यावर जेव्हा मी बायकोला म्हटले मला प्रवीण तांबेचा पिक्चर बघायचा आहे तेव्हा बायकोने हेच विचारले ... कोण प्रवीण तांबे?

एक्झॅक्टली हेच पिक्चरचे नाव आहे - कौन प्रवीण तांबे?

बायकोने काय स्टोरी आहे विचारले.
मी थंडपणे म्हणालो, आयपीएल खेळणारा एक क्रिकेटर आहे. त्याची कथा आहे.

अरे देवा.. आधीच दिवसरात्र तुझे आयपीएल सुरू झालेय, ते कमी आहे की आता पिक्चरही आयपीएलचाच बघणार आहेस... बायकोची वैतागलेली प्रतिक्रिया!

आमचे संभाषण ऐकून आतल्या खोलीतून आई बाहेर आली. कोण रे, तुझ्या ऑफिसमध्ये ज्याचा भाऊ होता तो का?
मी होकारार्थी मान डोलावली.

विषय: 
Subscribe to RSS - श्रेयस त़ळपदे