सेरा वेडिंग्टन

हँगरच्या पिनेची गोष्ट

Submitted by सीमंतिनी on 15 February, 2022 - 09:27

हँगरच्या पिनेची गोष्ट
सेरा विमानात आपल्या जागेवर बसली. आता तिचे जरा वय झाले होते तरी चेहऱ्यावरचा करारीपणा, आत्मविश्वास कमी झाला नव्हता. उलट प्रत्येक जबाबदारीबरोबर तो वाढतच गेला होता. वेलकम ड्रिंक द्यायला आलेली फ्लाईट अटेंडन्ट तिच्या कोटवरची पिन बघून थबकली. कोट हँगर वर लाल काट मारलेली पिन बघून ती पोरसवदा अटेन्डन्ट म्हणाली ‘मॅडम, हँगर वर नको तर तुमचा कोट आमच्या कॅबिनेट मध्ये हूकला अडकवून ठेऊ शकते.’ सेरा हसून ‘नको, इथेच असू दे’ म्हणाली. पिनेचे कारण त्या पोरसवदा अटेन्डन्टला माहितीही नाही - ह्या समाधानाने सेराच्या चेहऱ्यावर हसू पसरले.
त्या पिनेला निमित्त ठरली होती नॉर्मा.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - सेरा वेडिंग्टन