एस. टी.

प्रवाशांच्या सेवेसाठी_अर्थात एस. टी......!

Submitted by यक्ष on 25 November, 2021 - 02:02

सध्या चाळिशीच्या वर असलेल्या बहुतेक मराठीजनांन्ना 'प्रवाशांच्या सेवेसाठी' हे वाक्य म्हणजे त्यांच्या जुन्या आठवणींशी पट्कन connect करणारे असावे....

एस. टी....यष्टि....लालपरी !

एकदा एकजण एस. टी चौकशी काउंटरपाशी एक उद्दाम प्रवासी 'तो अमुक अमुक ठिकाणी जाणारा लाल डबा केंव्हा उगवणार आहे हो?' अशा तिरकस प्रश्नाला ' साहेब तुम्ही शिकलेले नाही दिसत ! तुम्हाला एस. टी बद्दल माहीती हवी असेल तर देतो....लाल डबा म्हणजे काय?' असे तत्परतेने उत्तर देणारा काउंटरवरचा कर्मचारी अजूनही स्मरणात आहे.

एस. टी. च्या 'सुरक्षित आणि अपघात विरहित बस सेवा' ह्या वाक्यावर अजूनही विश्वास आहे!

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - एस. टी.