द.मा. मिरासदार

एक श्रध्दांजली भोकरवाडीच्या बापाला...

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 4 October, 2021 - 02:35

एक श्रध्दांजली भोकरवाडीच्या बापाला…

मित्रहो एव्हाना तुमच्या लक्षात आले असेल की मी साहित्यरत्न द.मा. मिरसदारांना श्रध्दांजली अर्पितोय….

दिनांक ३ ऑक्टोबर. वेळ मध्यरात्र. झोप येत नाही म्हणून तळमळत होतो. हाताला मोबाईल लागला. लोकसत्ता उघडला. बातमी वाचली आणि दमांनी त्यांच्या कथांतून अखंड मराठी मनाला आंदण दिलेल्या आनंदाची लयलूट आठवली.

मंडळी आपलं जगणं म्हणजे
सुख पाहता जवापाडे
दु:ख पर्वता एवढे
अथवा सुखदुःखाच्या दोन टोकात नियतीने केलेली ओढाताण वगैरे वगैरे.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - द.मा. मिरासदार