शशक - शत शब्द कथा

शशक पूर्ण करा - "शाप" - हरचंद पालव

Submitted by हरचंद पालव on 11 September, 2021 - 09:03

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो....

विषय: 
Subscribe to RSS - शशक - शत शब्द कथा