भुईचक्र

अमेरिकन किचन

Submitted by नीलिमा क्षत्रिय on 21 August, 2021 - 13:20

'दिवस अमेरिकेचे' ह्या माझ्या पुस्तकातला काही भाग...
लेखिका:नीलिमा क्षत्रिय
इथल्या किचनमधे स्वयंपाक करणं म्हणजे एक दिव्यच असतं..आपल्याला ऐसपैस दगडी ओट्याची सवय असते..कितीही पसारा करा, कितीही पाणी सांडा, गरम भांडे कुठेही बिनधास्त ठेवा..भारतीय नारी सारखा प्रचंड सहनशील असतो आपला ओटा...पण अमेरिकन ओट्याचं म्हणजे श्रीमंताची पोरगी नांदायला आल्यासारखं... काहीच सहन होत नाही, अन् काहीच जमत नाही .. ह्या ओट्याचं एक वैशिष्ट्य म्हणा किंवा वैताग म्हणा...हा धुता येत नाही..

विषय: 
Subscribe to RSS - भुईचक्र