तंदूर पाँफ्रेट

ग्रिल्ड तंदूर पाँफ्रेट..

Submitted by निरु on 23 October, 2020 - 14:08
Grilled Tandoor Pomphret
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - तंदूर पाँफ्रेट