खंत वगैरे

खंत.. एक व्यक्त करणे

Submitted by पाचपाटील on 17 September, 2020 - 16:05

आजकाल पूर्वीसारखे खंत व्यक्त करणारे लोक राहीले नाहीत.. आधी कसे स्पेशलाईज्ड लोक होते सगळे..
समाजाच्या नैतिक पतनाबद्दल खंत व्यक्त करणारे वेगळे.. वाढत्या व्यसनाधीनतेबद्दल खंत व्यक्त करणारे वेगळे..
घटस्फोटांबद्द्ल खंत व्यक्त करणारे स्पेशालिस्ट वेगळे.. आपली संस्कृती का काय म्हणतात ती लयास चाललीय
म्हणून खंत व्यक्त करणारे वेगळे..
मूल्यहीन राजकारणाबद्दल खंत व्यक्त करणारे तर पैशाला पासरी उपलब्ध.. त्यांचा काही विषय नाही.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - खंत वगैरे