Red Rose Momos

पाककृती स्पर्धा ३ - {फास्टफूड स्पर्धा} - Red Rose Momos - ShitalKrishna

Submitted by ShitalKrishna on 28 August, 2020 - 12:44

या आठवड्या मध्ये अनुक्रमे पहिल्या दिवशी -भावाने लेट रक्षाबंधन निमित्त आणलेले कलाकंद, हल्दीराम डब्बा बंद रसोगुल्ला, दुसऱ्या दिवशी घरी सत्यनारायण पूजेसाठीचा प्रसाद, पुरणपोळी, तिसऱ्या दिवशी बाप्पा आगमनानिमित्त रव्याच्या उकडीचे मोदक, गौरी पूजना दिवशी शेजारी काकूंनी दिलेले बेसन लाडू, काल चॉकलेट ब्राउनी मोदक असं सगळा अगदी म्हणजे अगदीचं फारच गोग्गोड झाले, आमच्या गावाकडच्या भाषेत तोंड लईच गोड मचूळ झालाय, कायतर चमचमीत पाहिजे


Red Rose Beetroot Momos Version 1.0

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - Red Rose Momos