एकवीसनखी

कासव

Submitted by अभ्या... on 11 August, 2020 - 08:25

"ए बामणा, मुत्त्या बोलावतंय बघ आमचं तुला. बघ काय म्हणतंय येड्या भोकाचं"
"तुझैला तुझ्या तीन एकर. बापंय कीबे तुझा"
"बाप नाय डोस्क्याला ताप हाय"

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - एकवीसनखी